Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2015

6307 ffd0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeta eta

April 08 2015

8336 1b1f 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viaeta eta

March 22 2015

To jest wieczór na piosenkę - pomyślał Włóczykij. - Na nową piosenkę,
która składać się będzie w jednej części z nadziei, w dwóch z wiosennej
tęsknoty i której resztę stanowić będzie niewypowiedziany zachwyt, że mogę
wędrować, że mogę być sam i że jest mi z sobą dobrze.
— Tove Jansson
Reposted frompesy pesy viaeta eta
Reposted frombluuu bluuu viaeta eta

March 18 2015

14.

Było dobrze. Starałem się, byłem najlepszy.

Tego dnia wyszedłem z samochodu na parkingu pod lidlem. Jak w każdy inny dzień wstąpiłem tam po drodze z pracy do domu, by kupić bułki, wodę i coś na obiad. Podszedł do mnie typ z tych, co chcą na bułkę. Odruchowo kiwnąłem, że 'nie', bo widuję go tam często w nieciekawym towarzystwie. On dodał, że chciał tylko papierosa. Nic więcej.
Odpowiadam mu, że nie palę. Rzuciłem, nie mam potrzeby, co napawa mnie ogromną dumą. Na odchodne rzucam też słowami, że jestem szczęśliwy.
Chuj. Nigdy wcześniej nie słyszałem z moich ust większych bredni. To brzmiało, jakby ktoś obcy wypowiedział te słowa. Nie starałem się nawet przekonać, że to prawda. Wtedy wszystko poszło się jebać.
Kupiłem jak zwykle jakieś niezdrowe żarcie, które zjadłem w samochodzie. Siwieją mi włosy. Jestem rozczarowany sobą.

March 15 2015

8252 a66a
Reposted fromlove-winter love-winter viapeepingtom peepingtom
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viapengin pengin
7870 4538
Reposted fromusual usual viamiktoria miktoria
Reposted frombluuu bluuu viamessclew messclew
2294 0ac6
Reposted fromchocoway chocoway viamessclew messclew
3438 2ee1 500

gravity-gravity:

Bedroom on top of the Holmenkollbakken in Oslo (Wow!!)

March 13 2015

Play fullscreen
Myslovitz - Ukryte

March 12 2015

0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaeta eta
3374 5b38 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viaeta eta
6357 eb5e
Reposted fromtwarze twarze viaeta eta
Play fullscreen
Muse - Supremacy (Official Video)
Play fullscreen
WOODKID ft. LYKKE LI "Never Let You Down"
3442 7554
Reposted frompastelhurricane pastelhurricane viabelatrix belatrix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl